Duurzaam Zakelijk
Image default
Bedrijven en samenleving

De rol van mobiliteitshubs in stedelijke gebieden

Welke rol speelt een mobiliteitshub bij de overgang naar een groenere economie? In veel landen groeit de bevolking in de grote steden en wordt het daardoor steeds drukker in de steden. Op veel plekken is doorgaand verkeer niet meer gewenst. Je ziet dan ook dat er in de grote steden steeds meer autoluwe zones ontstaan. De ruimte die normaal gesproken wordt vergeven aan parkeerplaatsen voor auto’s, komt dan vrij. Dit biedt volop mogelijkheden voor een groenere en leefbaardere stad. Daarnaast wordt de kans op verkeersongelukken drastisch minder. 

Gevoelige kwestie

Het uitbreiden van de autoluwe zones is voor veel inwoners van de stad een gevoelige kwestie. Dit kan alleen wanneer er een goed alternatief wordt geboden. 

Stadsbewoners moeten echter nog wel van a naar b kunnen. Hier komt de mobiliteitshub om de hoek kijken. Een mobiliteitshub is als het ware een soort mobiliteitsknooppunt waar diverse soorten middelen van vervoer bij elkaar komen op één plek. Hier stap je bijvoorbeeld makkelijk over van de bus op de elektrische step of van de auto naar de fiets. Ondanks dat mensen dus niet meer met de auto door de stad kunnen, willen ze nog steeds goedkoop en vlot op de eindbestemming terecht komen.

Meer over de mobiliteitshub

Zoals we eerder al zeiden is een mobiliteitshub een knooppunt waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen en als het goed is naadloos op elkaar aansluiten. Zo een hub heeft vaak een moderne uitstraling, wat goed past bij de stedelijjke omgeving. Een mobility hub bestaat bijvoorbeeld uit een parkeergarage met plek voor deelauto’s en laadpalen voor elektrische autos, een fietsenstalling met gedeelde fietsen, een bus, trein of tramstation. Mensen kunnen hier makkelijk overstappen en het liefst betalen in één gemakkelijke app. Hoewel mobiliteits knooppunten nu nog maar weinig voorkomen, zullen we dit in de toekomst wel steeds meer gaan zien. Het zal onderdeel worden van ons dagelijks leven en zal een belangrijke rol spelen op weg naar een betere en groenere samenleving.

 

https://ezpark.nl/ez-park/oplossingen/mobiliteitshub