Duurzaam Zakelijk
Image default
Energie

Hoe bio brandstof kan zijn

Hoe bio kan een brandstof zijn?

Tegenwoordig wordt er mondjesmaat meer en meer gebruik gemaakt van bio brandstof. Wat een brandstof biologisch maakt is dat deze goed is voor het milieu en dat deze niet eindig is. In het geval van bijvoorbeeld biodiesel en biogas geldt dit. Deze vormen van brandstof zijn hernieuwbaar en kunnen daardoor vrij lastig ‘op’ raken. Daarbij stoten ze weinig stoffen uit die schadelijk zijn voor het milieu. De fossiele brandstoffen zijn hier precies het tegenovergestelde van. Hoe meer bio de brandstof is, hoe beter deze is voor het milieu.

Hoe wordt een bio brandstof gemaakt?

Omdat deze brandstof bio is wordt deze gewonnen uit organische bronnen. Hieronder vallen dierlijk en plantaardig materiaal. Hieruit ontstaan synthetische brandstoffen: middelen die uit meerdere gecombineerde ‘ingrediënten’ bestaan. Omdat er puur een beroep wordt gedaan op biologische bronnen zal ook de uitstoot van schadelijke stoffen drastisch reduceren. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen die steeds verder op raken.

Bio brandstof gaat al jaren terug

Het gebruik van een brandstof die bio is, is niet slechts van de laatste jaren. Vroeger werd er al veelvuldig gebruik gemaakt van biologische brandstoffen waar dit kon. Dit was voor het tijdperk dat de fossiele brandstoffen ontdekt waren. Ook toen, en dan gaat het over 1900, fungeerden verbrandingsmotoren van machines en voornamelijk auto’s op plantaardige oliën.

Types brandstof die bio zijn

Binnen de overkoepelende term biobrandstof zijn er verschillende soorten vertakkingen te vinden. Zo kun je denken aan biogas en biodiesel. Deze worden uit verschillende bronnen opgewekt maar zijn wel allemaal hernieuwbaar en daarmee duurzaam. Kijk je naar biodiesel dan zie je dat dit ontstaat uit het vet dat vrijkomt bij het samenpersen van vettige gewassen zoals maïs, graan en koolzaad. Biogas is een brandstof die ontstaat wanneer er afval en mest wordt afgebroken. De daarbij vrijkomende methaan wordt gebruikt om biogas van te maken.

Bio brandstof voor een beter milieu

Een bio brandstof is hernieuwbaar en zal vrijwel niet op raken. Dit is een gigantisch voordeel ten opzichte van de op dit moment veel gebruikte fossiele brandstoffen. Een lichtpuntje aan de eind van de tunnel is hier dat de huidige voorraad van de schadelijke fossiele brandstoffen als aardgas, bruinkool en steenkool steeds verder op raakt. De focus komt hierdoor meer te liggen op milieuvriendelijke middelen om verbrandingsmotoren voor verkeer, transport, machines en nog meer te kunnen laten fungeren. Hierbij wordt aanzienlijk minder CO2 uitgestoten. Een bio brandstof is daarmee ontzettend goed voor het milieu.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/