Duurzaam Zakelijk
Image default
Financiële diensten

Hoe groen is het pensioenfonds?

Als een werkgever een pensioen aanbiedt aan zijn werknemers moeten de pensioengelden vervolgens buiten het bedrijf worden ondergebracht. Voor de veiligheid zodat bij een faillissement het opgebouwde pensioenvermogen van de werknemers niet wordt aangetast. De partijen waar het pensioen wordt ondergebracht heten pensioenuitvoerders en zijn verzekeraar, pensioenfonds of een premiepensioeninstelling.

De pensioenuitvoerder gaat vervolgens uw geld beleggen. De pensioendatum is immers nog lang niet in zicht en naast de hoogte van de premie-inleg zijn de rendementen voor het uiteindelijke pensioenresultaat belangrijk. De risico’s van de pensioenbeleggingen komen zodra het nieuwe pensioenstelsel van kracht wordt allemaal bij de deelnemers te liggen dus is het belangrijk dat u er ook iets over te zeggen heeft. Lees hier alles over pensioenen. Voor dit artikel gaat het te ver om uitgebreid toe te lichten hoe u er iets over te zeggen krijgt echter goed om te weten dat er in het nieuwe pensioenstelsel twee verschillende premieovereenkomsten komen:

Solidair of flexibel

De solidaire pensioenregeling en de flexibele pensioenregeling. Deze tweede kan u de keuze geven zelf de beleggingen waarin wordt belegd te sturen. Door af te wijken van de standaard die de pensioenuitvoerder aanbiedt. Dat afwijken is enkel mogelijk bij flexibele premieregelingen. Echter 80% van de pensioenen wordt uitgevoerd door pensioenfondsen die op voorhand al hebben aangegeven voor de solidaire variant te kiezen. Dus moet de verandering van het beleggingsbeleid centraler. 

Centraal kiezen voor duurzaam 

Het zou beter zijn als alle beleggingen (centraal aangestuurd) maatschappelijk verantwoorder worden geïnvesteerd door de pensioenuitvoerder. Er zijn verschillende onderzoeken die uitwijzen dat daar nog geen sprake van is. Dat is zonde want een grootschalig onderzoek van denktank Netspar heeft aangetoond dat de financiële rendementen bij duurzaam beleggen niet lager liggen. Tel daar de maatschappelijke winst van duurzaam beleggen bij op en de pensioenuitvoerders zouden een duurzamere weg kunnen inslaan. Een aantal pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn hun daarin al voorgegaan. Niet zonder resultaat, er wordt namelijk steeds meer naar duurzame beleggingsfondsen gevraagd waardoor vraag en aanbod elkaar op het juiste moment treffen.  

Onafhankelijk pensioenadvies

Bij mijn advies beoordeel ik alle criteria objectief. Ik benader een vraag vanuit verschillende perspectieven. Uiteindelijk filter ik de daar voor u beste uitkomst uit. Zoals u van een onafhankelijk pensioenadviseur mag verwachten. Daarbij let ik ook op uw beleggingsvoorkeur. Rendementen zijn vooraf niet te voorspellen. Wat wel te voorspellen is waarin wordt belegd. Duurzaam beleggen in woorden en daden of andere beleggingsvoorkeuren? Ik verneem graag uw wensen en dan kijken we wat het beste past