Duurzaam Zakelijk
Image default
Industriële goederen en diensten

Alles over de mobiliteitshub

Wat zijn mobiliteitshubs?

Mobiliteitsknooppunten zijn essentieel voor het veilig en gemakkelijk wisselen tussen verschillende soorten vervoersmiddelen. Het gemak van de reiziger staat volledig centraal in een mobiliteitshub. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

parkeergarage mobiliteitshub ezpark

Hoe is de mobiliteitshub ontstaan?

De eerste mobiliteitsknooppunten waren waarschijnlijk zeehavens waar goederen en mensen overgingen van vervoer over land naar zee en andersom. De knooppunten waren vaak honderden jaren de kern van stedelijke ontwikkeling en speelden een belangrijke rol bij de welvaart van miljoenen mensen. Tegenwoordig zijn havens natuurlijk nog steeds belangrijk, maar vooral voor internationaal vrachtverkeer. De echte mobiliteitshubs van vandaag de dag zijn plaatsen waar bovengrondse parkeergarages, huurauto’s, laadpalen en openbaar vervoer samenkomen. Afgezien van de organisch gegroeide mobiliteitsknooppunten plannen gemeenten van over de hele wereld mobiliteitshubs om de nationale mobiliteit te verbeteren en te profiteren van de sociaaleconomische voordelen van de hubs. een ander woord voor de mobiliteitshub is mobihub, deelzone, of vervoersknooppunt.

Waarom de mobiliteitshub?

Aangezien we er met z’n allen naar streven minder fossiele brandstoffen uit te stoten, is het essentieel om te heroverwegen hoe we opgenbaarvervoersdiensten integreren met wandelen, fietsen en het reguleren van woon-werkverkeer en het voor mensen gemakktlijker te maken om zonder oponthoud te reizen. 

Mobiliteitsknooppunten zijn plaatsen waar mensen kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel met handige voorzieningen die volledig zijn gericht op duurzaamheid en de koolstofarme samenleving. Het concentreren van mobiliteit in stedlijke, voorstedelijke en landelijke gebieden biedt ook andere kansen, of het nu gaat om gelokaliseerde verbetering van de openbare ruimte, commercieel gebruik of voorzieningen ten behoeve van de lokale gemeenschap.

https://ezpark.nl/ez-park/oplossingen/mobiliteitshub