Duurzaam Zakelijk
Image default
Auto-industrie

Het Berekenen van Bijtelling: Een Gids voor Transparante Autokosten

Bijtelling is een term die vaak wordt gehoord in de wereld van zakelijk leasen en autogebruik. Het verwijst naar het belastbaar bedrag dat een werknemer moet betalen voor het privégebruik van een zakelijke auto. Het berekenen van bijtelling is essentieel om transparantie te bieden over de kosten die gepaard gaan met het privégebruik van een leaseauto. In deze blog leggen we uit wat bijtelling is en hoe het wordt berekend.

 

Wat is Bijtelling?

Bijtelling is het bedrag dat wordt toegevoegd aan het belastbare inkomen van een werknemer wanneer hij of zij een zakelijke auto ook privé gebruikt. Deze regeling is van toepassing op leaseauto’s die door de werkgever ter beschikking worden gesteld aan de werknemer. Aangezien het gebruik van een zakelijke auto voor privédoeleinden als een vorm van extra inkomen wordt beschouwd, wordt bijtelling toegepast om dit inkomstenaspect te belasten.

 

Hoe wordt Bijtelling Berekend?

De bijtelling wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van de auto en het bijtellingstarief. Het bijtellingstarief is vastgesteld door de overheid en wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het bijtellingstarief kan variëren op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Auto’s met lagere CO2-uitstoot hebben vaak een lager bijtellingstarief, terwijl auto’s met hogere uitstoot een hoger tarief kunnen hebben.

De formule voor het berekenen van de bijtelling is als volgt:

Bijtelling = Cataloguswaarde x Bijtellingstarief

Voorbeeld:

Stel dat de cataloguswaarde van de zakelijke auto €30.000 is en het bijtellingstarief 22% bedraagt, dan wordt de bijtelling als volgt berekend:

Bijtelling = €30.000 x 0,22 = €6.600

Dit betekent dat de werknemer een bedrag van €6.600 moet optellen bij zijn of haar belastbaar inkomen voor het privégebruik van de zakelijke auto.

 

Afwijkingen voor Elektrische Auto’s:

Voor elektrische auto’s gelden vaak gunstigere bijtellingstarieven vanwege hun lagere CO2-uitstoot. Dit is bedoeld om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren. Voor volledig elektrische auto’s kan het bijtellingstarief lager zijn dan voor conventionele brandstofauto’s, wat resulteert in lagere bijtellingkosten. Heb jij hulp nodig met het bijteling berekenen? Neem eens contact op met leaselinq.nl en laat je adviseren!

 

Bijtelling en Prive Kilometers:

Het is belangrijk op te merken dat de hoogte van de bijtelling niet afhangt van het aantal daadwerkelijk gereden privékilometers. Zelfs als een werknemer de zakelijke auto slechts sporadisch voor privédoeleinden gebruikt, wordt nog steeds de volledige bijtelling berekend op basis van de cataloguswaarde en het bijtellingstarief.

 

https://www.leaselinq.nl/