Duurzaam Zakelijk
Image default
Financiële diensten

Hoe wordt je pensioen berekend? Een uitgebreide uitleg

Het pensioen is een belangrijk onderwerp waar veel mensen zich mee bezighouden. Het is immers de financiële basis voor je oude dag. Maar hoe wordt je pensioen eigenlijk berekend? In dit artikel zullen we de verschillende factoren en formules bespreken die van invloed zijn op de berekening van je pensioen. Zo krijg je een beter inzicht in hoe jouw toekomstige inkomen wordt bepaald.

AOW-pensioen

Een belangrijk onderdeel van je pensioen is het AOW-pensioen, oftewel de Algemene Ouderdomswet. Dit is het basispensioen dat je ontvangt van de overheid. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van je leeftijd en het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Om in aanmerking te komen voor een volledige AOW-uitkering, moet je in principe 50 jaar in Nederland hebben gewoond of gewerkt.

Werknemerspensioen

Naast het AOW-pensioen bouwen de meeste mensen ook een werknemerspensioen op via hun werkgever. Dit pensioen wordt opgebouwd door middel van premiebetalingen gedurende je werkzame leven. De hoogte van je werknemerspensioen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je salaris, het aantal dienstjaren en de pensioenregeling van je werkgever.

Pensioenregeling

Elke werkgever heeft een eigen pensioenregeling. Deze regeling bepaalt onder andere hoeveel premie er wordt betaald, welke pensioenleeftijd van toepassing is en welke opbouwpercentages er gehanteerd worden. De meeste pensioenregelingen gaan uit van een pensioenleeftijd van 67 jaar, maar het kan ook voorkomen dat de pensioenleeftijd hoger of lager is. Daarnaast zijn er diverse regelingen die de hoogte van je pensioen beïnvloeden, zoals de middelloonregeling, eindloonregeling of beschikbare premieregeling.

Pensioengrondslag

Om je werknemerspensioen te berekenen, wordt er gebruik gemaakt van de pensioengrondslag. Dit is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. In de meeste gevallen wordt de pensioengrondslag berekend door het salaris te verminderen met een franchisebedrag. Dit franchisebedrag is een vastgesteld bedrag dat wordt gebruikt om de AOW-uitkering te compenseren. Het pensioen wordt dus berekend over het verschil tussen je salaris en het franchisebedrag.

Opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is een belangrijk onderdeel van de pensioenberekening. Dit percentage geeft aan hoeveel pensioen je opbouwt per dienstjaar. Het opbouwpercentage varieert per pensioenregeling en kan bijvoorbeeld 1,75% of 2% zijn. Om je jaarlijkse pensioenopbouw te berekenen, vermenigvuldig je je pensioengrondslag met het opbouwpercentage.

Pensioenoverzicht

Hoeveel pensioen krijg ik? Dit is een vraag die iedereen wel eens stelt. Om inzicht te krijgen in de hoogte van je pensioen, ontvang je jaarlijks een pensioenoverzicht van je pensioenuitvoerder. Op dit overzicht staat onder andere vermeld hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd en hoeveel je kunt verwachten bij pensionering op verschillende leeftijden. Het pensioenoverzicht geeft je een overzicht van je huidige pensioensituatie en helpt je bij het plannen van je financiële toekomst.