Duurzaam Zakelijk
Image default
Milieu

Verduurzamende stimuleringslening gemeente Veldhoven alweer vergeven

De Stimuleringslening van de gemeente Veldhoven is een lening die door de overheid in het leven is geroepen om verschillende voornal duurzame initiatieven en projecten binnen de gemeente te ondersteunen en te stimuleren. Deze lening is bedoeld om bij te dragen aan de verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid, en kwaliteit van de gemeente Veldhoven. In de kern biedt de Stimuleringslening financiële ondersteuning aan particulieren, bedrijven, en organisaties die projecten willen realiseren die in lijn zijn met de doelstellingen en beleidsprioriteiten van de gemeente.

Populaire Stimuleringslening was ook in Veldhoven snel op

Tegen een lage rente je woning verduurzamen of verbeteren; de gemeente Veldhoven stelde 2 miljoen euro ter beschikking voor burgers en bedrijven. Dit bedrag was binnen enkele maanden al volledig verstrekt aan burgers die kozen voor verduurzaming d.m.v. isolatie, woningverbetering, de plaatsing van warmtepompen, HR glas, het laten plaatsen van zonnepanelen. Zoals zonnepanelen Veldhoven Solar Crew al aangaf liep het storm, wat betreft orders door zowel particulieren als bedrijven. Maar wat zijn nu de echte voordelen van de Stimuleringslening? 

Stimuleringslening, de belangrijkste punten op een rij

Een van de belangrijkste kenmerken van de Stimuleringslening is dat deze lening tegen gunstige voorwaarden wordt verstrekt. Denk hierbij aan: langere looptijd waardoor lagere maandelijkse aflossingen mogelijk zijn, een lagere rente dan gangbaar. Hierdoor wordt het voor huishoudens binnen de gemeente makkelijker om investeringen te doen in de eigen woning. 

Waarom een Stimuleringslening?

  1. Duurzaamheid: De gemeente Veldhoven heeft een sterke focus op het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van verduurzaming. De Stimuleringslening kan worden gebruikt voor investeringen in energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen, en warmtepompen. Dit helpt niet alleen het milieu, maar leidt tot een lager energieverbruik uiteindelijk.

  2. Woningverbetering: Als onderdeel van huisvesting in de gemeente te verbeteren, kan de lening worden gebruikt voor renovaties en verbouwingen. Iets wat bijdrage levert aan het behoud en verbetering van de woonomgeving evenals de waarde van onroerend goed.

  3. Economische ontwikkeling: De Stimuleringslening kan ook worden ingezet om investeringen in bedrijven en organisaties te ondersteunen die bijdragen aan de economische groei van de gemeente. Dit kan onder andere betrekking hebben op uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, het creëren van nieuwe banen en het stimuleren van innovatie.

  4. Maatschappelijke projecten: De gemeente Veldhoven hecht waarde aan het ondersteunen van initiatieven die de gemeenschap versterken. Daarom kan de Stimuleringslening ook worden gebruikt voor projecten op het gebied van sociale cohesie, cultuur, en sport.

Het aanvraagproces voor de Stimuleringslening in Veldhoven is op dit moment niet langer mogelijk. Wel kunnen bedrijven mogelijk subsidie ontvangen voor verduurzaming. Neem hiervoor contact op met lokale verduurzamingsbedrijven, zoals insolatiebedrijven, waterpompleveranciers en zonnepanelen leveranciers in Veldhoven. 

https://www.veldhoven.nl/stimuleringslening